โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ย. 62 ถึง 02 ต.ค. 62 กิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนด่านช้างวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
24 ส.ค. 62 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
อิมแพค เมืองทองธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
05 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 กีฬาระหว่างโรงเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา