โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ส.ค. 65 อบรม ว.pa
อบรม ว.pa วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัคร ม.๑ และ ม.๔
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4  วันที่ 21-25 มีนาคม  2563
สอบคัดเลือก  วันที่ 27  มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก  วันที่ 30 มีนาคม 2563
มอบตัวนักเรียนม.1 และม.4 วันที่ 1 เมษายน 2563
เปิดเรียน  วันที่ 15พฤษภาคม  2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
1.ชุดนักเรียน 2.ใส่หน้ากากอนามัย งานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
30 ก.ย. 62 ถึง 02 ต.ค. 62 กิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนด่านช้างวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
24 ส.ค. 62 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
อิมแพค เมืองทองธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
05 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 กีฬาระหว่างโรงเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา