โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์มอต้น 433
รายการครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น งบประมาณ ๖๐๐,๒๐๐ บาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.74 KB 445
ประกาศโรงเรียนด่านช้างวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ ทรอนิกส์(e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.04 KB 321