โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศนักเรียนที่มีความประสงค์ต้องการขอรับวุฒิทางการศึกษา
 ประกาศ นักเรียนที่มีความประสงค์ต้องการขอรับ วุฒิทางการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  (กรณีเร่งด่วน)
 ติดต่อรับที่ ครูเสมอใจ  หมวดผา  เบอร์โทรศัพท์ 080 656 6809
 นางสาววันเพ็ญ  ศรีบุญเพ็ง   เบอร์โทรศัพท์ 084 449 5092
 หมายเหตุ ให้โทรติดต่อก่อนเข้ามารับ สวมหน้ากากอนามัย ไม่ควรมาพร้อมกันเกิน 2 คน และเดินทางกลับทันที เมื่อเรียบร้อยแล้ว
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2563,14:15   อ่าน 127 ครั้ง