โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

      ภายใต้การบริหารของ นางเรณู  สรหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยาพร้อมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนด่านช้างวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา เป็นการติดต่อนักเรียนผ่านการสื่อสารเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

 Zoom, google ckassroom , line และ facebook

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2563,13:06   อ่าน 3144 ครั้ง