โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการสอบสัมภาษณ์ -สอบข้อเขียนการทดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและสอบสัมภาษณ์หลักส

      ภายใต้การบริหารของ นางเรณู  สรหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ด่านช้างวิทยาพร้อมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการสอบสัมภาษณ์-สอบข้อเขียนการทดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรอื่นๆโครงการโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.0012.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

โดยมีนางสาวเนาวรัตน์  ทองมาก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา ร่วมด้วยนางสาวอรุโณทัย ภูฆัง และนางสาวรัตนาพร  จันทร์เรือง  ครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมนักเรียนในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2563,15:23   อ่าน 3127 ครั้ง