โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0922540779
อีเมล์ : lattanaporn0779@gmail.com