โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง
ครู
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายพลภัทร์ ปานเพชร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3