โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนด่านช้างวิทยา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..