โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุวิตร เพ็งสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0892370899
อีเมล์ : Krusuwit2510@gmail.com

นางปณิศา เพ็งสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 086-1730455
อีเมล์ : Krupanisa1968@gmail.com

นางเรณู ตันติจรูญโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศิวมาศ ศิลปหัสดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0616800534
อีเมล์ : ้้hnuhin@gmail.com