โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชลธิชา เสือนิล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจินดา พรหมโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายจรัสรวี พรมทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0624531463
อีเมล์ : charatrawi9@gmail.com

นางสาวพลอยไพรินทร์ ชื่นอุรา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0614023898
อีเมล์ : ploy.manufc@gmail.com

นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุมิตรา ศรีบุญเรือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : midmaew13071@gmail.com

ชัยชนะ เวกกี๊
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : yoyooo197@gmail.com