โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบขอมีหรือเลื่อนว9 (อ่าน 278) 01 ต.ค. 65
บันทึกข้อความขอมีหรือเลื่อนว9 (อ่าน 321) 01 ต.ค. 65
ทีมงานสภานักเรียน (อ่าน 353) 09 ก.ย. 65
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 4 ดาว (อ่าน 312) 24 ส.ค. 65
เพลงมาร์ชโรงเรียน (อ่าน 59) 16 ส.ค. 65
กำหนดการ ตารางตรวจ ATK นักเรียน (อ่าน 4150) 17 พ.ย. 64
13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 4712) 12 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนด่านช้างวิทยา เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid19) (อ่าน 4323) 29 มิ.ย. 64
ตารางเรียนออนไลน์ (อ่าน 4074) 31 พ.ค. 64
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบครูฟิสิกส์ (อ่าน 4101) 24 พ.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4322) 21 พ.ค. 64
กำหนดการมอบตัวนักเรียน (อ่าน 4070) 21 พ.ค. 64
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ (อ่าน 3323) 17 พ.ค. 64
รับสมัครครูฟิสิกส์ (อ่าน 4076) 15 พ.ค. 64
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร (อ่าน 4285) 24 เม.ย. 64
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3920) 21 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนด่านช้างวิทยา เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid19)ฉบับที่ 1 (อ่าน 3831) 19 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2564 (อ่าน 3925) 11 มี.ค. 64
กิจกรรมการรณรงค์และให้ความรู้นักเรียนในเทศกาลวันวาเลนไทน์ (อ่าน 3732) 03 มี.ค. 64
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนด่านช้างวิทยา (อ่าน 3794) 11 ก.พ. 64
การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามปกติ (อ่าน 3796) 30 ม.ค. 64
กำหนดเปิดเรียน (อ่าน 3817) 28 ม.ค. 64
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 6811) 03 ม.ค. 64
จัดการสอบสัมภาษณ์ -สอบข้อเขียนการทดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและสอบสัมภาษณ์หลักส (อ่าน 6842) 26 ธ.ค. 63
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 (อ่าน 6788) 26 ธ.ค. 63
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 6830) 26 ธ.ค. 63
เยี่ยมกำนันอานนท์ จรุงนันทกาล กรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเข้ารับการผ่าตัด (อ่าน 6813) 26 ธ.ค. 63
ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียน ห้องสำนักงาน อาคารเรียน โรงอาหาร อาคารฝึกงาน และจุดต่าง (อ่าน 6828) 26 ธ.ค. 63
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 สอบภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6820) 26 ธ.ค. 63
ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 6840) 20 ธ.ค. 63
รายการวอลเลย์บอลเอสโคล่ารอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (อ่าน 6850) 16 ธ.ค. 63
โครงการลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญ นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 6855) 16 ธ.ค. 63
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator) (อ่าน 7038) 16 ธ.ค. 63
เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (อ่าน 6710) 16 ธ.ค. 63
โครงการสอนเสริมมุ่งสู่มหาวิทยาลัยและการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 6722) 16 ธ.ค. 63
เทศกาลกินปลากินเห็ด (อ่าน 6733) 15 ธ.ค. 63
โครงการสอนเสริมมุ่งสู่มหาวิทยาลัยและการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 6710) 07 ธ.ค. 63
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6691) 07 ธ.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยาเดินทางไปแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม (อ่าน 6721) 06 ธ.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนด่านช้างวิทยา (อ่าน 6795) 01 ธ.ค. 63
กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 6769) 08 พ.ย. 63
กิจกรรมผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนแนะนำตัวต่อคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 6726) 08 พ.ย. 63
กิจกรรมโครงการ safe life save sex “รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน” (อ่าน 7091) 08 พ.ย. 63
กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา (อ่าน 6767) 03 พ.ย. 63
กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 6717) 03 พ.ย. 63
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการรังษี วิบูลย์อรรถกร เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประม (อ่าน 6981) 27 ต.ค. 63
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “SAVE ZONE NO NEW FACE” (อ่าน 7058) 26 มิ.ย. 63
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 6883) 25 มิ.ย. 63
ประกาศนักเรียนที่มีความประสงค์ต้องการขอรับวุฒิทางการศึกษา (อ่าน 6977) 06 เม.ย. 63
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 7070) 13 มี.ค. 63