โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลธิชา บุญวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 094-4304309
อีเมล์ : chonthicha.cc24@gmail.com

นางสาวพรพิมล ทองสุก
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0858076778
อีเมล์ : pornpimon2333@gmail.com

นางสาวทักษพร ทิพยานนท์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : kp.thipphayanon@gmail.com