โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปพิชญา เกษร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมณเฑียร คุนาวงษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเสมอใจ หมวดผา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกุสุมา พาดี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายฉัตรมงคล เอี่ยมสะอาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3