โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปพิชญา เกษร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 081-1394546

นางสาวมณเฑียร คุนาวงษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0819952716
อีเมล์ : teanmemee072@gmail.com

นางสาวเสมอใจ หมวดผา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0806566809
อีเมล์ : samurjai03032529@gmail.com

นางสาวกุสุมา พาดี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0624768865
อีเมล์ : tikzee2009@gmail.com

นายฉัตรมงคล เอี่ยมสะอาด
ครูขาดแคลนข้้นวิกฤต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0901387656
อีเมล์ : Kru.chatmongkol@gmail.com