โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนิรุตต์ ธัญญเจริญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนาถระพี ศรีสุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1