โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนิรุตต์ ธัญญเจริญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0964788339
อีเมล์ : nirut1985@gmail.com

นางสาวนาถระพี ศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0804199624
อีเมล์ : rit_mod@hotmail.com

นายสันติพงษ์ ศรีโพธิ์งาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0927963186
อีเมล์ : santipongPA@gmail.com