โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.4 KB
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.75 KB
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.35 KB
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ทั่วไป
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.17 KB