โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววรวลัญซ์ คำเที่ยง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0895499677
อีเมล์ : nuta2529@gmail.com

นางสาวธันวดี พฤกษชาติ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพิมพรรณ ศรสุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอภิญญา พร้อมมูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุวินตรา กองจำปา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุดารัตน์ จันทร์สม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1