โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเนาวรัตน์ ทองมาก
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวตะวัน สุดประเสริฐ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวภัสร์กาญจน์ การสาลี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธันวดี พฤกษชาติ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1