โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกรณ์ธนัตถ์ ณ. นคร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพร เพิ่มพูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายชาตโยดม เณรจาที
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2