โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกรณ์ธนัตถ์ ณ. นคร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายสมพร เพิ่มพูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0874069798
อีเมล์ : somporn281016@gmail.com

นายชาตโยดม เณรจาที
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3