โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
วันนี้เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะครูโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี นำโดยนายพุฒพงษ์ บุญกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
 
       วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562  เวลา11.00 น. คณะครู โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี. นำโดย นายพุฒพงษ์. บุญกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน. ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา.ด้านการจัดการเรียนการสอน. ด้านบริหารงานงบประมาณเเละแผน. ได้รับการต้อนรับจากว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร.  ผู้อานวยการโรงเรียน คณะหัวหน้ากลุ่มบริหาร เเละคุณครู

โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2562,21:14   อ่าน 172 ครั้ง