โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
การเเข่งขันกีฬาภายใน" สองทศวรรษ สัตบรรณเกมส์" ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนด่านช้างวิทยา จัดการเเข่งขันระหว่างวันที่ 30 ก.ย - 2 ต.ค 2562

        การเเข่งขันกีฬาภายใน" สองทศวรรษ สัตบรรณเกมส์" ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนด่านช้างวิทยา จัดการเเข่งขันระหว่างวันที่ 30 ก.ย - 2 ต.ค 2562 .ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการ คณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครองเเละคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมจัดเลี้ยงขนมเเละอาหารกลางวันเเก่เด็กๆ ทางโรงเรียนด่านช้างวิทยา ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2562,21:05   อ่าน 460 ครั้ง