โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “5 ธันวาคม 2562” เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเป็นพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4-6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนด่านช้างวิทยา จัดกิจกรรม “5 ธันวาคม 2562” เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  และเป็นพ่อแห่งชาติ โรงเรียนด่านช้างวิทยาจัดกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นำนักศึกษาวิชาทหารร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ตำบลนิคมกระเสียว เวลา15.00 น.– 16.00 น.
นำลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร่วมพัฒนาวัดพระธาตุมหาพรหม ตำบลนิคมกระเสียว
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. กิจกรรมบรรยายธรรมโดยเจ้าอาวาสวัดแสงจันทร์ จังหวัดอุทัยธานี ตอบปัญหาธรรม ร้องเพลงเกี่ยวกับพระคุณพ่อ วาดภาพ ประกวดการ์ดวันพ่อ
ผู้อำนวยการนำนักศึกษาวิชาทหารร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ
ผู้อำนวยการนำนักศึกษาวิชาทหารร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ
นักศึกษาวิชาทหารร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ
นักศึกษาวิชาทหารร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ
ผู้อำนวยการกล่าวเปิดงานกิจกรรม “5 ธันวาคม 2562” เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเป็นพ่อแห่งชาติ
ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมถ่ายภาพหมู่
กิจกรรมบรรยายธรรม
นิทรรศการคำสอนของพ่อ
ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2562,08:52   อ่าน 138 ครั้ง