โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนได้จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนด่านช้างวิทยาโดยว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการรถยนต์รับส่งนักเรียน มีการแลกของขวัญ จับสลากของขวัญโดยอภินันทนาการจากร้านนานาวัสดุ และร้านแอล เอ็น เค คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิสโรงเรียนด่านช้างวิทยาขอขอบคุณทั้งสองร้านค้า และขอขอบคุณท่านศักดา วังทอง ประธานกรรมการสถานศึกษา ผอ.อุดม สังข์ทอง  ผอ.อนันต์ ตันติจรูญโรจน์ นายประชันศักดิ์ โอสถิรกุล กรรมการสถานศึกษา    ผู้ใหญ่ศรนรินทร์ บาลนคร  ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  สิบเอกชัยยุทธ  ผิวเผือก  รองประธาน คุณเพ็ญ สว่างศรี รองประธาน รวมทั้งกรรมการท่านอื่นที่ไม่ได้เอ่ยนาม  
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2563,09:39   อ่าน 289 ครั้ง