โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
งานสัมพันธ์ชุมชนร่วมบริการน้ำดื่มและการแสดงเนื่องในวันเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตรวัดหนองปลากระดี่ อำเภอด่านช้าง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนด่านช้างวิทยา โดยว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้งานสัมพันธ์ชุมชนโดยครูชาตโยดม เณรจาที ครูมณเฑียร คุณาวงษ์ นำนักเรียนจิตอาสาชั้นมัธมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง๑ และห้อง ๒ เข้าร่วมบริการน้ำดื่มเนื่องในวันเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตรวัดหนองปลากระดี่ อำเภอด่านช้าง และมอบหมายให้นายกรณ์ธนัตถ์ ณ นคร  ครูนารถระพี ศรีสุข  ครูเนาวรัตน์ ทองมาก นำนักเรียนจำนวน ๓๐ คน เป็นชุดการแสดงในพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2563,09:49   อ่าน 169 ครั้ง