โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมพิธีสวดสมมติจีวราวิปปวาส และพิธีประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดหนองปลากระดี่
วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูศิริรัตน์ แตงนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล  นายจรัสรวี พรหมทองดี  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  ครูนิรุตต์ ธัญญเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปศึกษา ครูมณเฑียร คุนาวงษ์  พัสดุโรงเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนด่านช้างวิทยาเข้าร่วมพิธีสวดสมมติจีวราวิปปวาส และร่วมเป็นเกียรติในการอ่านประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมาโดยนายศักดิ์สิทธิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง ประธานฝ่ายฆราวาส ณ อุโบสถวัดหนองปลากระดี่ อำเภอด่านช้าง  พิธีดังกล่าวนี้ถือเป็นพิธีอันเป็นมงคลยิ่งของผู้เข้าร่วมพิธี
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2563,15:46   อ่าน 113 ครั้ง