โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีและลูกเสือวิสามัญโรงเรียนด่านช้างวิทยา
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีและลูกเสือวิสามัญโรงเรียนด่านช้างวิทยา โดยว่าที่ ร.ต.รังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีและลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ ค่ายทุ่งเก้าทัพแคมป์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีลูกเสือสามัญ และเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และลูกเสือวิสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  รวมทั้งหมดจำนวน ๔๒๕ คน ผู้กำกับ ๒๔ คน การอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีครูอรุโณทัย ภูฆัง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ดูแลประสานงาน และมีผู้กำกับลูกเสือทุกชั้นอยูดูแลตลอดการอยู่ค่ายพักแรม ขอขอบคุณนายอนันต์ ตันติจรูญโรจน์ กรรมการสถานศึกษา คุณเพ็ญ สว่างศรี รองประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คุณประนอม สง่าไกร กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  และคุณนิรันดร์เจ้าของร้านนิรันดร์แอร์  ที่เดินทางมาเยี่ยมค่ายและอยู่พักค้างกับคณะครูจนปิดการอบรม
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,14:03   อ่าน 524 ครั้ง