โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนด่านช้างวิทยา ดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ตามนโยบายของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้กับนักเรียน ๓ ห้องสอบจำนวน ๗๔ คน  กรรมการคุมสอบ จำนวน ๖ คน จากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ จำนวน ๓ คน จากโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จำนวน ๓ คน กรรมการกลางจากโรงเนียนหนองหญ้าไซ ๑ คน  ตัวแทนศูนย์สอบจากโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ๒ คน  มีว่าที่ร.ต.รังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา เป็นหัวหน้าสนามสอบ และนางจินดา   พรหมโชติ หัวหน้างานวิชาการเป็นผู้ประสานงานสนามสอบ เมื่อวันที่ ๑ และ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารเรียนภาษาไทย การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณท่านศน.ปราโมทย์ เจตนเสน ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2563,16:13   อ่าน 111 ครั้ง