โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วันนี้เวลา ๐๙.๐๐ น.มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โดยมีนายสุชาติ ศิลปหัสดี รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ (นายศักดา วังทอง ประธานกรรมการพบแพทย์ ไม่สามารถมาประชุมได้) มีนายสมพร เพิ่มพูล  กำนันสัมฤทธิ์ หมวดผา  นายกสุชาติ ศิลปหัสดี         กำนันอานนท์  จรุงนันทกาล  ผอ.อุดม  สังข์ทอง  นายประสิทธิ์  ลิ้มประเสริฐ(กำนันต่าย)  นายสมเดช ใจดี  นายสมพร สาลีอ่อน  นายอนันต์  ตันติจรูญโรจน์ ว่าที่ร.ต.รังษี  วิบูลย์อรรถกร เลขานุการ  นางปณิศา เพ็งสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน  หลังจากประชุมได้รับประทานอาหารร่วมกัน และคณะกรรมการได้เดินดูสถานที่ก่อสร้างห้องน้ำหญิง ๔ ที่ และดูความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน จึงเดินทางกลับ เวลา ๑๔.๐๐ น.
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2563,15:07   อ่าน 131 ครั้ง