โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
วันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ขึ้นแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยในครั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๒ พรรค ผู้ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครจากพรรคหมายเลข ๒ คือนายภุชงค์ เลิศเวช  โดยมีนักเรียนมาใช้สิทธิจำนวนร้อยละ 91.44%
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2563,07:48   อ่าน 127 ครั้ง