โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั้งหมด เดินทางไปทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ณ สนามสอบโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา ได้มอบหมายให้คุณครูภัสร์กาญจน์ การสาลี และคุณครูดวงพร ตุ้ยเครือ เดินทางไปส่ง รับกลับ  ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ตลอดระยะการสอบทั้งสองวัน ในการสอบครั้งนี้มีคุณครูจากโรงเรียนด่านช้างวิทยาเป็นกรรมการ สองคนคือคุณครูพรพิมล ทองสุก และคุณครูฐิติมา สวาสนา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,17:29   อ่าน 161 ครั้ง