โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
รับนโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓  คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีได้เข้ารับนโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์  ของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2563,12:03   อ่าน 137 ครั้ง