โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว
วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  โรงเรียนด่านช้างวิทยา โดยว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเรณู ตันติจรูญโรจน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และคณะครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว โดยมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุมหาพรหม  การเลือกตั้งประธานสภาเด็ก และกรรมการ  มีท่านพระครูวิบูลย์บริรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุมหาพรหมให้โอวาทในพิธีเปิด และนายกิตติพงษ์ วิชินโรจน์จรัล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว เป็นประธานในพิธีเปิด
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2563,12:06   อ่าน 61 ครั้ง