โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนด่านช้างวิทยาครั้งที่ ๒ / ๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.นายศักดา วังทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านช้างวิทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนด่านช้างวิทยาครั้งที่ ๒ / ๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีวาระสำคัญคือการสรรหา และเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบตามวาระ โดยมีว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,16:11   อ่าน 61 ครั้ง