โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม 
ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563  โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งแต่เวลา 10.00น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตั้งแต่เวลา 13.00น.
ณ หอประชุมโรงเรียนด่านช้างวิทยา

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,13:04   อ่าน 18 ครั้ง