โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนด่านช้างวิทยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑ โดยมีนายคำรณ รูปสูง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ  มีคณะศึกษานิเทศ ประกอบด้วย ศน.ดวงพร อายุการ ศน.วีรกิตต์ ดิษฎาวีระวัฒน์ ศน.ธนวรรณพร สังข์พิชัย และศน.ปราโมทย์ เจตนเสน เป็นวิทยากร คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนด่านช้างวิทยาขอขอบคุณท่านคำรณ รูปสูงและคณะวิทยากร  มาณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,20:59   อ่าน 41 ครั้ง