โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
นายก อบต.นิคมกระเสียว และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือชนิดหลอด
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  น.ส.ภัคจิรา พระนอนข้าม ประธานสภาเด็กและเยาวชนและกรรมการสภาเด็ก ภายใต้การสนับสนุนของนายกิตติพงษ์ วิชินโรจน์จรัญ นายก อบต.นิคมกระเสียว น.ส.นันท์นภัส น้อยสุริวงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้นำแอลกอฮอล์เจลล้างมือชนิดหลอดบรรจุขนาด ๕๐ มิลิลิตร จำนวน ๕๕๒ หลอด มอบให้โรงเรียนด่านช้างวิทยาตามโครงการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือ โดยมีว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับ เพื่อจะได้นำไปแจกให้กับนักเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,21:05   อ่าน 35 ครั้ง