โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนด่านช้างวิทยาเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
โรงเรียนด่านช้างวิทยาเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน 
๑.วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  จัดหาหน้ากาก จำนวน ๑,๐๘๐ ชิ้น เพื่อเตรียมแจกนักเรียน
๒.วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชุมผู้ประกอบการรถยนต์ และประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร
๓. วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชุมผู้ปกครอง
๔.วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฉีดพ่นยาไล่ยุงตามอาคารโดยได้รับความร่วมมือจาก อบต.นิคมกระเสียวและเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน ๕๕๒ หลอดไว้แจกนักเรียนทุกคน
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดหาหน้ากาก จำนวน ๑,๐๘๐ ชิ้นเพื่อเตรียมแจกนักเรียน
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชุมผู้ประกอบการรถยนต์ และประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชุมผู้ประกอบการรถยนต์ และประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชุมผู้ปกครอง
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชุมผู้ปกครอง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฉีดพ่นยาไล่ยุงตามอาคารโดยได้รับความร่วมมือจาก อบต.นิคมกระเสียวและเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน ๕๕๒ หลอดไว้แจกนักเรียนทุกคน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฉีดพ่นยาไล่ยุงตามอาคารโดยได้รับความร่วมมือจาก อบต.นิคมกระเสียวและเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน ๕๕๒ หลอดไว้แจกนักเรียนทุกคน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฉีดพ่นยาไล่ยุงตามอาคารโดยได้รับความร่วมมือจาก อบต.นิคมกระเสียวและเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน ๕๕๒ หลอดไว้แจกนักเรียนทุกคน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฉีดพ่นยาไล่ยุงตามอาคารโดยได้รับความร่วมมือจาก อบต.นิคมกระเสียวและเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน ๕๕๒ หลอดไว้แจกนักเรียนทุกคน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฉีดพ่นยาไล่ยุงตามอาคารโดยได้รับความร่วมมือจาก อบต.นิคมกระเสียวและเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน ๕๕๒ หลอดไว้แจกนักเรียนทุกคน
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,21:09   อ่าน 40 ครั้ง