โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจรับการจ้าง และสำรวจความพร้อมของอาคารเรียน หลังจากที่บริษัทไกรชนะก่อสร้าง
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายคำรณ รูปสูง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนด่านช้างวิทยา  นายประสิทธิ์ ลิ้มประเสริฐ  กรรมการสถานศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจรับการจ้าง และสำรวจความพร้อมของอาคารเรียน หลังจากที่บริษัทไกรชนะก่อสร้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล/๕๗ก เสร็จสิ้น และเตรียมส่งงานงวดที่ ๑๑ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย  จะทำให้โรงเรียนด่านช้างวิทยามีห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีก ๑๒ ห้อง รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ได้  โดยมีว่าที่ร.ต.รังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,08:41   อ่าน 25 ครั้ง