โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
การสัมภาษณ์โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๔
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนด่านช้างวิทยา ได้รับมอบหมายจากว่าที่ร.ต.รังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้พา น.ส.รัตติยา  สว่างศรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๔ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,08:43   อ่าน 21 ครั้ง