โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ2563
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวพรรณิภา สุขแสน ครูการเงินโรงเรียนด่านช้างวิทยา ได้รับมอบหมายจากว่าที่ร.ต.รังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ  การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่จะเกษียณราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,08:46   อ่าน 21 ครั้ง