โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปี 2563
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนด่านช้างวิทยา นำโดยท่านว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปี 2563 จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ซึ่งนำโดยนายชาติ สว่างศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2563,15:18   อ่าน 46 ครั้ง