โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
ทำบุญอาคารใหม่
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 โรงเรียนด่านช้างวิทยาโดยว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีท่านผอ.ศักดา  วังทอง อดีตประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.คำรณ  รูปสูง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการสานศึกษา  คณะครูเก่า ผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญและขอขอบคุณคณะครูและผู้ปกครอง  ที่นำอาหารคาวหวานมาทำบุญในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,12:54   อ่าน 504 ครั้ง