โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
การประชุมพิจารณารับรองข้อมูลของคณะกรรมการเพื่อการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขจาก กสศ
วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการ
การประชุมพิจารณารับรองข้อมูลของคณะกรรมการเพื่อการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขจาก กสศ โดย  นายคำรณ รูปสูง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ว่าที่ร้อยตรีรังษี  วิบูลย์อรรถกร  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา  นายศรนรินทร์  บาลนคร  ผู้แทนผู้ปกครอง  นายสัมฤทธิ์  หมวดผา  ผู้นำชุมชน  และนายสมพร  เพิ่มพูล  ตัวแทนครู
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,15:57   อ่าน 219 ครั้ง