โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนด่านช้างวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
โรงเรียนด่านช้างวิทยา โดยผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ได้มอบหมายให้ครูชลธิชา เสือนิล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะครู  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ประจำปี 2563  ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ช่วงระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2563 เวลา 08:30-12:30 น.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก เพิ่มประสบการณ์ พัฒนากระบวนการคิดโดยมีสื่อที่ทันสมัย  และบางส่วนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 8 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
วันที่ 9  กันยายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
วันที่ 10 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
วันที่ 11 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
รูปแบบการจัดกิจกรรม แบ่งกิจกรรมเป็นฐานละ 45 นาที และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,16:10   อ่าน 319 ครั้ง