โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อรับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 16 มีนาคม 2564
นางเรณู  สรหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา พร้อมด้วยครูสมพร เพิ่มพูล  ครูอรุโณทัย  ภูฆัง  และครูรัตนาพร  จันทร์เรือง ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อรับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนด่านช้างวิทยา จำนวน 6 โรงเรียนดังนี้  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2  โรงเรียนบ้านกกเชียง  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี  โรงเรียนวัดกกตาด  โรงเรียนวัดกกเต็น  และโรงเรียนวัดหนองยาว ในวันอังคารที่ 16  มีนาคม 2564
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,08:57   อ่าน 27 ครั้ง