โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร โรงเรียนด่านช้างวิทยา
โรงเรียนด่านช้างวิทยา ภายใต้การบริหารงานของนางเรณู  สรหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ประกอบการรถรับ- ส่ง และผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร โรงเรียนด่านช้างวิทยา ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนด่านช้างวิทยา
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2564,13:40   อ่าน 17 ครั้ง