โรงเรียนด่านช้างวิทยา
191 หมู่ 3  ตำบลนิคมกระเสียว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
เบอร์โทรศัพท์ 0-3559-5651
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8) 22 ก.ค. 62
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 11) 22 ก.ค. 62